30) فیلترهای پنوماتیک SMC

فیلترهای پنوماتیک وسایلی هستند که آلاینده‌ها را از جریان هوای فشرده حذف می‌کنند. این فیلترها سیستم پنوماتیک را از آسیب دیده‌گی‌های ناشی از آلاینده‌ها حفاظت می‌کنند. عمل فیلتراسیون می‌تواند در…
ادامه مطلب
فهرست