76) رله

رله شنت جهت کنترل کلیدهای کمپکت از راه دور توسط رله‌های حفاظتی و یا PLC از رله شنت استفاده می‌کنند. این رله در محفظه داخلی کلید کمپکت در جای مخصوص…
ادامه مطلب
فهرست