نمایندگی IFM

دسته بندی

کابل و کانکتور

سنسور ویبره

سنسور فاصله

سنسور مجاورتی

 

القایی

خازنی

فتوالکترونیک

مغناطیسی

IO-link

سنسور کنترل حرکت

سنسور رطوبت

لوازم جانبی

فهرست