شیر کنترلی EX260

      اخیرا” SMC با اضافه کردن ماژول I/O Link بروی شیر کنترلی EX260 توانسته با بسیاری از حسگرهای پیشرفته بصورت مستقیم ارتباط برقرار کرده است. این گام بلندی درجهت صرفه‌جویی بیشتر…
ادامه مطلب
فهرست